111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148394 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
واحد بیمه
 

مسئول واحد بیمه: 

خانم اکرم گودرزی

 

 

شرح وظایف:

- تهیه وتجمیع گزارشات بیمه ای مراکز وبیمارستانها

- بررسی سقف بیمه سلامت، پیگیری مکاتبات وتهیه گزارشات مربوطه از بیمارستانها وثبت در سامانه hse

- اجرای مراحل اداری جهت بر قراری دو کای پزشکان تمام وقت جغرافیایی و ثبت در سامانه hse

- دریافت گزارشات پزشکان مقیمی و ثبت و تاییدات در سامانه hse

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences