111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148407 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
واحد آمار وسامانه های درمان
 

مسئول واحد: خانم شقایق بیژنی پور

شماره تلفن مستقیم : 22180073

 

 

 

کارشناس : خانم نجمه آشوری(کارشناس آمار و مدارک پزشکی)  داخلی 2282

شرح وظایف:

1- گردآوری، کنترل، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی در ارتباط با آمار عملکرد بیمارستانی

2- مدیریت فرایند ثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستان های وزارت متبوع(آواب) شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستان ها، اطلاعات عملکرد بیمارستان ها، اطلاعات نیروی انسانی و پزشکان، اطلاعات تجهیزات پزشکی و سرمایه ای

3- مدیریت فرایند ثبت اطلاعات خدمات توانبخشی ارائه شده به بیماران خاص و صعب العلاج در مراکز درمانی تابعه دانشگاه در سامانه مدکیر وزارت بهداشت

4- تحلیل اطلاعات آماری سایر واحدهای معاونت درمان

5- ثبت اطلاعات آماری مورد نیاز در سامانه های مرتبط با معاونت درمان

6- دسترسی به سیستم حضور و غیاب پرسنل مراکز درمانی و سیستم های اطلاعات مراکز جهت اخذ گزارشات مورد نیاز

7- تهیه آمارهای رایج عملکرد و فعالیت مراکز تابعه دانشگاه طبق فرمتهای استاندارد کشوری شامل دریافت آمارهای ارسالی از مراکز، کنترل، تصحیح، جمعبندی، تجزیه و تحلیل و تلخیص به عنوان آمار کل دانشگاه

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences