111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148421 | بازدیدکنندگان آنلاین : 3 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
دفتر بازرسی ونظارت بر مراکز
 

مسئول واحد نظارت وبازرسی:

آقای محمد عزیزی فهلیانی


شماره تماس: 22180094

شرح وظایف:

1-     برنامه ريزي،نظارت و بررسي و انجام بازديدهاي عملكردي و نظارتي بر مراکز تابعه معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه بر اساس چک لیست های مربوطه و استانداردهای موجود

2-    پیگیری اجرای دستورالعمل ها در بازدید های نظارتی و ارائه بازخورد به مراکز تابعه  و مسئولین مافوق

3-    نیازسنجی و برگزاری جلسات و کارگاه های مختلف آموزشی جهت رؤسا و مسئولین فنی مراکز درمانی دانشگاه

4-    اعلام مفقودي مهر مراکز درمانی و پزشكان كليه مراكز تابعه دانشگاه.

5-    بررسي و تاييد گواهي اشتغال به كار پزشكان و پيراپزشكان شاغل در مراکز تابعه دانشگاه جهت انعكاس به سازمان نظام پزشكي، دانشگاه ها و ساير ارگان ها

6-    بررسی و پیگیری شکوائیه های دریافتی مربوط به مراکز درمانی از دفتر شکایات دانشگاه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دادسرای جرایم پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی، سامانه های 90،1690و190

7-    بررسی نظارت بر عملکرد مراکز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه

8-    ارتباط مستمر با مدیران مراکز در جهت رفع مشکلات مربوطه درمراکز تابعه

9-    نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط وانعکاس بخشنامه های وزارتی به مراکز تابعه

10-بررسی پیشنهادات ایجاد بیمارستان وافزایش بخش وتخت بیمارستانی و اعلام نظرات کارشناسی به مقام مافوق

11-اطلاع رسانی دستورالعمل و بخشنامه های وزارت متبوع و دانشگاه به مراکز تحت پوشش معاونت درمان

12-تهیه و تنظیم گزارش از انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز تحت پوشش به مقام مافوق

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences