111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148340 | بازدیدکنندگان آنلاین : 2 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
مرکز هدایت عملیات دانشگاه(EOC)
 

مسئول واحد: آقای وحید دلشاد

دبیر کمیته حوادث غیرمترقبه: آقای نصیر امانت

اهم وظایف و فعالیت ها

1- اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران

2- برنامه ریزی و تامین خدمات تخصصی توانبخشی جسمی، روانی و اجتماعی در حوادث و بلایا

3- ارزیابی خطر و ایمنی حوادث غیرمترقبه در مراکز بهداشتی درمانی و توانبخشی و جمعیت عمومی

4- پیشگیری و کاهش آسیب پذیری در مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی و جمعیت عمومی

5- آموزش های رسمی و حین خدمت کارکنان حوزه سلامت و عموم مردم

6- تدوین بسته های ارایه خدمات تخصصی در قالب EOP سلامت

7- پایش و ارزشیابی ارایه خدمات پاسخ مطلوب به حوادث و بلایا در قالب کارکردهای خدمات پیش بیمارستانی، خدمات بیمارستانی، خدمات بهداشتی، خدمات توانبخشی و...

8- پایش و ارزشیابی ارایه خدمات توانبخشی فیزیکی و بازتوانی روانی اجتماعی به جمعیت تحت تاثیر و امدادگران


 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences