111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148335 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
امور مالی
 

مسئول واحد: خانم شیرین ستاری                                                   

شماره تماس: 22180028

 

 

کارپرداز: آقای سبحان فیروزی

شرح وظایف:

 

1- کار با نرم افزارجامع  نظام نوین مالی(مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت کالا و خدمات)

2- اجرای امور مالی حوزه معاونت با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات

-3- پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه از محل ردیفهای ابلاغی وزارتخانه –ردیفهای جاری و اختصاصی از معاونت توسعه دانشگاه

4- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

5- تامین اعتبار قراردادها و درخواستهای خرید بر اساس تخصیص های حوزه معاونت

6-تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حسابها

7- تهیه وتنظیم تفاهم نامه های داخلی جهت تخصیص بودجه

8- همکاری در تهیه نامه ها و قرارداد های پشتیبانی و  شرکت در جلسات مربوطه

9- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حسابها

10- تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی

11- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

12- اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس قانون و آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مصوب هیت امنا

13- نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی

14- تهیه و تنظیم  لیست های کارانه – حق الزحمه ها وغیره 

15- تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی دربین کارکنان امور حوزه مالی

16- نظارت بر اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپرداز

17- کلیه فرآیندهای مربوط به امور مالی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences