111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148378 | بازدیدکنندگان آنلاین : 2 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
اداره اقتصاد و درمان
 

مسئول واحد: آقای محمود بازارنوی                                          

شماره تماس: 22180163                               

                                                          

اهم وظایف و فعالیت ها

واحد اقتصاد درمان، استاندار و فناوری سلامت در نظر دارد با بهره گیری از دانش روز و با تکیه بر سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های کلان توسعه کشور بر مبنای نقشه راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش هم راستا با سیاست های کاربردی دانشگاه و هماهنگ با برنامه های اجرایی معاونت درمان درخصوص آموزش کارکنان ومدیران درزمینه اقتصاد درمان و ایجاد نگرش اقتصادی درآنان، بهبود امور مربوط به هزینه، درآمد، بیمه، تعرفه، پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز و بیمارستانهای تابعه اقدام نماید.

 

استراتژی :

بهبود کیفی وکمی زیر ساختهای ارتقاء بهره وری، درآمدزایی، کاهش هزینه ها وکسورات، عقد قرارداد با بیمه ها و پرداخت واقعی مبتنی بر عملکرد در مراکز و بیمارستانهای تابعه معاونت درمان و توانبخشی بر پایه مبانی اقتصاد درمان

هدفهای کلی:

1- معرفی واحد اقتصاد درمان با بهره گیری از سایت دانشگاه

2-تفکیک بخش های تخصصی در واحد اقتصاد درمان با تعریف شرح وظایف هر بخش

3- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت مدیران و کارشناسان واحد های تابعه و ستادی

4- برقراری ارتباط موثر، پویا و پایا با کلیه مراکز مرتبط

5- بازدید از کلیه واحد های تابعه

6- ارتقاء کمی وکیفی رسیدگی به اسناد

7- پژوهش در خصوص راهکارهای بهره وری اقتصادی در بیمارستانها و مراکز بصورت تعامل موثر با معاونت پژوهش و گروههای آموزشی

8- ساماندهی اطلاعات مرتبط با واحد (دستورالعمل ها - تعرفه ها و.....)


 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences