111
آمار بازدید
 کل بازدید : 79764 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
منو اصلی
پرسنل معاونت درمان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

1

خانم الهه صحت

مسئول دفتر

22180012

2274

2

خانم مریم دانایی

مسئول دفتر

22180163

2275

3

آقای دکتر رضا سراج

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی، مدیر دفتر طرح تحول سلامت

22180163

2275

4

آقای محمود بازارنوی

مدیر اداره اقتصاد و درمان

22180163

2275

5

آقای دکتر فرهاد آزادی

سرپرست مدیریت توانبخشی

22180163

2280

6

خانم دکتر نرگس ارسلانی

مدیر اداره پرستاری

22180094

2278

7

خانم مریم شاهرخی

دبیر کمیته تجهیزات پزشکی

22180073

2282

8 خانم الهه نیک آئین کارشناس تجهیزات پزشکی 22180094 2278
9

خانم اکرم گودرزی

مسئول امور بیمه و کارشناس طرح تحول سلامت

22180073

2280

10

خانم فریده اعتمادی

مسئول تعرفه و پرداخت عملکرد

22180108

2276

11 خانم دکتر محبوبه حسینی کارشناس درمان 22180108 2276
12 آقای دکتر مهرداد نقی خانی
کارشناس نظارت معاونت درمان 22180094 2278
13 آقای محمد عزیزی مسئول واحد مددکاری معاونت درمان 22180114 2273
14

خانم شقایق بیژنی پور

مسئول واحد آمار و سامانه های مرتبط با معاونت درمان

22180073

2281

15 خانم نجمه آشوری کارشناس اداره آمار 22180094 2282
16

خانم مریم سراج

کارشناس نظارت بر درمان

22180114

2279

17

خانم پریناز لطفعلی

مرخصی بدون حقوق

22180108

2276

18

آقای وحید دلشاد

مسئول مرکز هدایت عملیات(EOC)

- 2277
19

آقای نصیر امانت

دبیر کمیته حوادث غیرمترقبه

- 2277
20 خانم مریم مظفری سرپرست امور مالی مدیریت درمان وتوانبخشی
22180028 2283
21 آقای سبحان فیروزی کار پرداز درمان ومراکز نظام مافی واسماء 22180114 2273
22 ویس پارسا مسئول دفتر مدیریت پرستاری 22180094 2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences