111
آمار بازدید
 کل بازدید : 65386 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧
منو اصلی
پرسنل معاونت درمان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

1

خانم الهه صحت

مسئول دفتر

22180012

2274

2

خانم ساقی جهانشیری

مسئول دفتر

22180163

2275

3

آقای دکتر رضا سراج

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

مدیر دفتر طرح تحول سلامت

22180163

2275

4

آقای محمود بازارنوی

مدیر اداره اقتصاد و درمان

22180163

2275

5

آقای دکتر فرهاد آزادی

سرپرست مدیریت توانبخشی

22180163

2280

6

خانم دکتر نرگس ارسلانی

مدیر اداره پرستاری

22180094

2278

7

خانم مریم شاهرخی

مسئول تجهیزات پزشکی

22180073

2282

8

خانم اکرم گودرزی

مسئول امور بیمه و کارشناس طرح تحول سلامت

22180073

2280

9

خانم فریده اعتمادی

مسئول تعرفه و پرداخت عملکرد

22180108

2276

10

خانم نازیلا نوری

کارشناس آمار و پایش

22180094

2278

11

خانم شقایق بیژنی پور

کارشناس اداره اقتصاد و درمان

22180073

2281

12

خانم مریم سراج

کارشناس نظارت بر درمان

22180114

2279

13

خانم پریناز لطفعلی

مرخصی بدون حقوق

22180108

2276

14

آقای وحید دلشاد

مسئول مرکز هدایت عملیات(EOC)


2277

15

آقای نصیر امانت

دبیر کمیته حوادث غیرمترقبه


2277
16 خانم مریم مظفری کارشناس مالی 22180028 2283
17 ویس پارسا مسئول دفتر مدیریت پرستاری 22180094 2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences