111
آمار بازدید
 کل بازدید : 119646 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 
سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
منو اصلی
پرسنل معاونت درمان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

1

خانم الهه صحت

مسئول دفتر

22180163

2275

2

خانم مریم دانایی

مسئول دفتر

22180012

2274

3

آقای دکتر رضا سراج

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی، مدیر دفتر طرح تحول سلامت

22180163

2275

4

آقای محمود بازارنوی

مدیر اداره اقتصاد و درمان

22180163

2275

5

آقای دکتر فرهاد آزادی

سرپرست مدیریت توانبخشی

22180094

2270

6

آقای دکتر امین اجلی

سرپرست اداره پرستاری

22180094

2271

7 خانم ویس پارسا مسئول دفتر اداره پرستاری 22180094 2271

8

خانم مریم شاهرخی

کارشناس امور بالینی

22180073

2280

9 خانم مهندس الهه نیک آئین کارشناس تجهیزات پزشکی 22180073 2280
10

خانم اکرم گودرزی

مسئول امور بیمه و کارشناس طرح تحول سلامت

22180114

2273

11

خانم فریده اعتمادی

مسئول تعرفه و پرداخت عملکرد

22180108

2276

12 خانم دکتر محبوبه حسینی کارشناس درمان 22180108 2276
13 آقای محمد عزیزی مسئول واحد مددکاری معاونت درمان 71732272 2277
14

خانم شقایق بیژنی پور

مسئول واحد آمار و سامانه های مرتبط با معاونت درمان

22180073

2281

15 خانم نجمه آشوری کارشناس اداره آمار 22180094 2282
16

خانم مریم سراج

کارشناس نظارت بر درمان

22180114

2279

17

خانم پریناز لطفعلی

مرخصی بدون حقوق

22180108

2276

18

آقای وحید دلشاد

مسئول مرکز هدایت عملیات(EOC)

- 2277
19

آقای نصیر امانت

دبیر کمیته حوادث غیرمترقبه

- 2277
20 آقای شاپور عربی سرپرست امور مالی مدیریت درمان و توانبخشی
22180028 2283
21 آقای سبحان فیروزی کار پرداز درمان ومراکز نظام مافی و اسماء 22180028 2283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences